کد خبر: 37836تاریخ انتشار : ۴:۲۳:۰۵ - چهارشنبه ۷ بهم ۱۳۹۴

یک انتخابات ، یک صندلی در مجلس و دو عاشوری!

انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان فومن و شفت اتفاقی نو و جدید را تجربه می‌کند که برای بسیاری تجربه‌ای سراسر پر از هیجان است! به گزارش بهجت نیوز ؛ ناصر عاشوری در این دور علاوه بر تمام مشکلاتی که در دوره‌های پیشین با آن دست و پنجه نرم کرده بود با چالشی […]

انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان فومن و شفت اتفاقی نو و جدید را تجربه می‌کند که برای بسیاری تجربه‌ای سراسر پر از هیجان است!

به گزارش بهجت نیوز ؛ ناصر عاشوری در این دور علاوه بر تمام مشکلاتی که در دوره‌های پیشین با آن دست و پنجه نرم کرده بود با چالشی جدید به نام نامزد هم‌نام روبرو است.

خانم ‘سامره عاشوری چیرانی’ که دارای مدرک کارشناسی ارشد بازرگانی است سومین نفری بود که در فرمانداری فومن حاضر شد و مراحل ثبت‌نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را تکمیل کرد.

با اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان  می‌توان گفت که وی تنها بانوی این دوره از رقابت هاست که بحث ماندن یا انصرافش تاثیربسزایی در سبد آراء ناصر عاشوری قلعه رودخانی خواهد گذاشت.

نماینده فعلی فومن در این دوره از رقابت‌ها با از دست دادن تعدادی از لیدرهایش که اتفاقا در این دور به عنوان رقیبش در انتخابات شرکت کرده اند دُچار یک بُحران انتخاباتی شده است.هرچند سابقه حضورناصر عاشوری در عرصه های انتخاباتی وی را به مرحله‌ای رسانده که شرایطی از این پیچیده تر را می‌تواند مدیریت کند اما در هر حال فارغ از تمام این دست مشکلات تجربه جدیدی که وی در این دور باید آن را تجربه کند ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در زیر به آن اشاره شده است!

ماده ۲۰ چه می‌گوید؟

در ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهـای تأییـد شـده ، اسـامی دیگـری نوشته شده باشد،برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود!

تبصره ۲ ـ چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسـمی نامزدهـای انتخابـاتی بـه هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد بـه نسـبت آرای نامزدهـای دارای تشـابه اسـمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می شود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم ، بـه حکـم قرعه عمل خواهد شد.

تبصره ۲ مکرر ـ به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مـردم و جلـوگیری از تضـییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیـه بـه تشـخیص هیـأت اجرائـی یـا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نـام و نـام خـانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی ازداوطلــبان ســرشناس و معـروف آن حـوزه باشد ، باید مشخصه ای مانند شماره (کد) ، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره برای او تعیـین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد . آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد.

فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیـین شـده را قیـد نمایـد و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید ، داوطلب همنام او می توانـد قبـل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

حرف آخر آن‌که باید منتظر ماند و دید که آیا خانم سامره عاشوری از این دور رقابت ها کنار خواهد کشید یا اینکه قصد دارد تا آخر در صحنه بماند و تنور انتخابات را داغ‌تر کند!!

  1. خانواده خانم عاشوری درتمام دوره هاطرفدارنماینده فعلی بوده اندلذامتصوراست که آقای نماینده به نحوی رضایت پدرایشان راجهت انصراف دخترش جلب نماید

  2. نام شما گفت:

    سلام ، شاید در تفسیر ماده ۲۰تبصره مکرر، نیازی به سواد حقوقی و سیاسی که کاملا واضح و روشن است،نباشد. مگر اینکه خود را به راه دیگه بزنیم.

  3. نام شما گفت:

    هر دو “ع” بازنده اند.

  4. فومنی گفت:

    سلام سید تقی موسویان این دوره انتخابات و با رای سالم مردم پیروز میشه