کد خبر: 37836تاریخ انتشار : 4:23:05 - چهار شنبه 27 ژانویه 2016

یک انتخابات ، یک صندلی در مجلس و دو عاشوری!

انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان فومن و شفت اتفاقی نو و جدید را تجربه می‌کند که برای بسیاری تجربه‌ای سراسر پر از هیجان است! به گزارش بهجت نیوز ؛ ناصر عاشوری در این دور علاوه بر تمام مشکلاتی که در دوره‌های پیشین با آن دست و پنجه نرم کرده بود با چالشی […]

انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان فومن و شفت اتفاقی نو و جدید را تجربه می‌کند که برای بسیاری تجربه‌ای سراسر پر از هیجان است!

به گزارش بهجت نیوز ؛ ناصر عاشوری در این دور علاوه بر تمام مشکلاتی که در دوره‌های پیشین با آن دست و پنجه نرم کرده بود با چالشی جدید به نام نامزد هم‌نام روبرو است.

خانم ‘سامره عاشوری چیرانی’ که دارای مدرک کارشناسی ارشد بازرگانی است سومین نفری بود که در فرمانداری فومن حاضر شد و مراحل ثبت‌نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را تکمیل کرد.

با اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان  می‌توان گفت که وی تنها بانوی این دوره از رقابت هاست که بحث ماندن یا انصرافش تاثیربسزایی در سبد آراء ناصر عاشوری قلعه رودخانی خواهد گذاشت.

نماینده فعلی فومن در این دوره از رقابت‌ها با از دست دادن تعدادی از لیدرهایش که اتفاقا در این دور به عنوان رقیبش در انتخابات شرکت کرده اند دُچار یک بُحران انتخاباتی شده است.هرچند سابقه حضورناصر عاشوری در عرصه های انتخاباتی وی را به مرحله‌ای رسانده که شرایطی از این پیچیده تر را می‌تواند مدیریت کند اما در هر حال فارغ از تمام این دست مشکلات تجربه جدیدی که وی در این دور باید آن را تجربه کند ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی می‌باشد که در زیر به آن اشاره شده است!

ماده 20 چه می‌گوید؟

در ماده 20 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی آمده است:در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهـاي تأييـد شـده ، اسـامي ديگـري نوشته شده باشد،برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود!

تبصره 2 ـ چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسـمي نامزدهـاي انتخابـاتي بـه هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد بـه نسـبت آراي نامزدهـاي داراي تشـابه اسـمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي شود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غير قابل تقسيم ، بـه حكـم قرعه عمل خواهد شد.

تبصره 2 مکرر ـ به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مـردم و جلـوگيري از تضـييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيـه بـه تشـخيص هيـأت اجرائـي يـا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نـام و نـام خـانوادگي او مشابه نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي يكي ازداوطلــبان ســرشناس و معـروف آن حـوزه باشد ، بايد مشخصه اي مانند شماره (كد) ، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره براي او تعيـين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد . آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد.

فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيـين شـده را قيـد نمايـد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد ، داوطلب همنام او مي توانـد قبـل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.

حرف آخر آن‌که باید منتظر ماند و دید که آیا خانم سامره عاشوری از این دور رقابت ها کنار خواهد کشید یا اینکه قصد دارد تا آخر در صحنه بماند و تنور انتخابات را داغ‌تر کند!!

  1. خانواده خانم عاشوری درتمام دوره هاطرفدارنماینده فعلی بوده اندلذامتصوراست که آقای نماینده به نحوی رضایت پدرایشان راجهت انصراف دخترش جلب نماید

  2. نام شما گفت:

    سلام ، شاید در تفسیر ماده 20تبصره مکرر، نیازی به سواد حقوقی و سیاسی که کاملا واضح و روشن است،نباشد. مگر اینکه خود را به راه دیگه بزنیم.

  3. نام شما گفت:

    هر دو “ع” بازنده اند.

  4. فومنی گفت:

    سلام سید تقی موسویان این دوره انتخابات و با رای سالم مردم پیروز میشه