کد خبر: 37778تاریخ انتشار : 4:12:15 - یکشنبه 24 ژانویه 2016

در احوالات مهربانی آمریکایی‌ها

چندی است که عده ای در کوچه پس کوچه های شهر جار می زنند و از مهربانی آمریکایی ها داستان سرایی می کنند وسیاستمداران غرب را سمبل های مهربانی می خوانند. بعد از اینکه روزها و ساعت ها از رفع تحریم ها و به سامان رسیدن اوضاع نابسامان اقتصادی کشور در گوش ما زمزمه کردند […]

چندی است که عده ای در کوچه پس کوچه های شهر جار می زنند و از مهربانی آمریکایی ها داستان سرایی می کنند وسیاستمداران غرب را سمبل های مهربانی می خوانند.

بعد از اینکه روزها و ساعت ها از رفع تحریم ها و به سامان رسیدن اوضاع نابسامان اقتصادی کشور در گوش ما زمزمه کردند و تمام درهای بسته ی کشور را مستقیم و غیر مستقیم به تحریم ها ربط دادند و سئول نشینان حتی کمبود نزولات جوی و آب های زیر زمینی و آلودگی هوا را مستقیم به تحریم های غرب ربط دادند سرانجام با تمام هیاهو برجام به سرانجام رسید و باید از این به بعد چشم به بازگشت ابرها هم به آسمان مملکتباشیم .

اما در کنار تمام این داستان ها چگونه از سخنان نسنجیده ی برخی سیاسون و غیر سیاسیون بگذریم وقتی از آمریکا فرشته ای مهربان ساخته اند تا با گشاده رویی و مهربانی تمام تحریم ها را لغو کند و زندگی آرامی به مردم سخت کوش ایرانی هدیه دهد .

نمی دانمآن گروه که شب قرائت بیانیه لباس منقش به پرچم آمریکا به تن کردند و به پایکوبی در خیابان ها پرداختند تا گروهی که خواسته و ناخواسته در شبکه های مجازی به نحوی شروع به قدر دانی و تشکر از دولت مردان ایالات متحده کردند چه چیزی در ذهن داشتند و هیچ سخنی با آن ها ندارم .

اما هموطن ، برای تو که سال ها خون دل خورده ای و مثل ها در تاریخ غنی توست ، تو چرا و چگونه داری ناخداگاه از شیطانی چون آمریکا توقع گشایش داری و تو چگونه به این باور رسیده ای که این گرگ درنده خو دوباره مهربان گشته است و قرار است زندگی تو را نجات دهد .

کمی با خود صادق باش هم وطن ، اگر قرار است که این گرگ میش شود و به تو سود رساند ، حذر کن ، چو گرگ میش شود ، به ولله که این گرد در پوست میش ، شیرش هم از هر ، زهری مهلک تر است .