کد خبر: 37677تاریخ انتشار : 0:26:35 - چهار شنبه 13 ژانویه 2016

توصیه های مرحوم آیت الله العظمی بهجت درباره غذا خوردن

«اعتدال در غذا برای سلامتی مزاج خیلی مفید است. اگر انسان همیشه به نان خوردن عادت داشته باشد، بهتر است گاهی برنج بخورد؛ و اگر همیشه برنج می خورد، بهتر است گاهی نان و یا آش بخورد و تنوع در غذا داشته باشد. در غذا، اعتدال داشته باشیم و از افراط و تفریط بپرهیزیم. »

«اعتدال در غذا برای سلامتی مزاج خیلی مفید است. اگر انسان همیشه به نان خوردن عادت داشته باشد، بهتر است گاهی برنج بخورد؛ و اگر همیشه برنج می خورد، بهتر است گاهی نان و یا آش بخورد و تنوع در غذا داشته باشد.

در غذا، اعتدال داشته باشیم و از افراط و تفریط بپرهیزیم. »