کد خبر: 37536تاریخ انتشار : 15:26:53 - جمعه 8 ژانویه 2016

مساجد با فرهنگ سازی آموزه‌های مهدوی را ترویج دهند

کارشناس مذهبی فومن گفت: مساجد در راستای گسترش وترویج فرهنگ مهدویت با برگزاری کانون‌ها ومحافل بحث وتبادل‌ نظر علمی تلاش کنند. حجت‌الاسلام حسن فتاحی، با اشاره به جایگاه رفیع مهدویت در اسلام، اظهار کرد: مهدویت به عنوان یک آموزه دینی به عنوان هدف نهایی نبوت و امامت همیشه مورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد. وی افزود: […]

کارشناس مذهبی فومن گفت: مساجد در راستای گسترش وترویج فرهنگ مهدویت با برگزاری کانون‌ها ومحافل بحث وتبادل‌ نظر علمی تلاش کنند.

حجت‌الاسلام حسن فتاحی، با اشاره به جایگاه رفیع مهدویت در اسلام، اظهار کرد: مهدویت به عنوان یک آموزه دینی به عنوان هدف نهایی نبوت و امامت همیشه مورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: آموزه مهدویت که قرار است تغییرات بنیادی در سیستم مدیریت جهانی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کند، در مبانی اصیل اسلامی بیشترین تکرار را دارد.

کارشناس مذهبی فومن گفت: آیات و روایات فراوانی این آموزه را به عنوان یک اصل قطعی مسلم بیان کرده و اهمیت توجه به آن را یادآور شده‌اند.

حجت‌الاسلام فتاحی با بیان اینکه مهدویت دردرجه اول یک اعتقاد دینی و مکمل بحث نبوت وامامت در اصول عقاید شیعه به حساب می‌آید، تصریح کرد: افزایش اعتقاد وبصیرت دینی موجب افزایش اعتقاد به مهدویت خواهدشد.

وی با بیان اینکه دراین راستا درجامعه باید تلاش کرد تا دین واقعی اسلام را گسترش و بصیرت وبینش دینی را دربین مردم رواج داد، خاطرنشان کرد: یکی از بهترین راه حل‌های ایجاد این بصیرت واگذاری تربیت فرزندان به سه عنصر مهم به نام مادر، مسجد و مدرسه است.

کارشناس مذهبی فومن با بیان اینکه در این صورت باتربیت صحیح و باافزایش معرفت دینی می‌توان آموزه‌های مهدویت را نیز ترویج داد، اظهار کرد: همانطورکه از تاریخ اسلام پیداست مسجد به عنوان سنگر الهی مهمترین نقش را در راستای گسترش معارف دینی دارد.

حجت‌الاسلام فتاحی با بیان اینکه مساجد در راستای گسترش و ترویج فرهنگ مهدویت می‌توانند با برگزاری کانون‌ها و محافل بحث وتبادل نظر علمی تلاش کنند، افزود: مساجد به عنوان محفلی جهت گردهم‌آیی مسلمانان می‌توانند با فرهنگ سازی و فضاسازی مناسب نسبت به نمایش چهره زیبای منجی بشریت وجامعه مهدوی این آموزه را ترویج دهند.

وی گفت: نمایش چهره واقعی منجی موعود اسلام در قالب‌های متفاوت برای سنین مختلف کاری است که مساجد می‌توانند وباید انجام دهند.