کد خبر: 37385تاریخ انتشار : 4:48:30 - پنجشنبه 31 دسامبر 2015

مرور مواضع انقلابی روحانی درباره فتنه ۸۸ و ۷۸ !

تاریخ انقلاب اسلامی مشهون است از حوادث مهم و تاریخی. وفتنه‌گری‌ها و آشوب‌های خیابانی یکی از آنهاست. مواضع رئیس جمهور محترم در این روز که به نام روز بصیرت در تقویم‌ها ثبت شده است خالی از لطف نیست: ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ۸ ﺩﯼ ۱۳۹۴: 9 ﺩﯼ، ﺭﻭﺯ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﺖ، ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ، […]

www.usnews.com

تاریخ انقلاب اسلامی مشهون است از حوادث مهم و تاریخی. وفتنه‌گری‌ها و آشوب‌های خیابانی یکی از آنهاست. مواضع رئیس جمهور محترم در این روز که به نام روز بصیرت در تقویم‌ها ثبت شده است خالی از لطف نیست:

ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ۸ ﺩﯼ ۱۳۹۴:
9 ﺩﯼ، ﺭﻭﺯ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﺖ، ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻭﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻭ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮﺩ.

حسن روحانی ۱۶ دی ۸۸:

– تحریک مردم به اینکه بیایند در خیابان و یا اینکه فکر کنیم مشکل در کف خیابان حل خواهد شد، چیزی نیست که با قانون سازگاری داشته باشد.

– مردم بعد از حادثه روز عاشورا امسال یک واکنش بسیار قوی را نشان دادند اولاً‌ مردم ایران خواستند در تاریخ ثبت کنند و به مردم جهان بگویند که جایگاه ولایت، اهل بیت عصمت و طهارت و عاشورا در نزد مردم ما چقدر بلند و والاست.

– عاشورا برای ما بسیار مهم است. آنهایی که به امام حسین هتاکی کردند، آنهایی که به اموال عمومی تعرض کردند و آنهایی که قانون را زیرپا گذاشتند تعدادشان زیاد نبود.‌ لذا مردم ما وقتی احساس کردند که این عده اندک فریب خورده عاشورا را هتک کردند، خشم و هیجان آنها شعله ور شد و روز چهارشنبه یک پاسخ محکم و قاطعی به معاندین و ضد انقلاب دادند.

– در واقع مردم خواستند بگویند که هر چیز و هرکس که بخواهد منابع مشروعیت نظام ما، و منافع ملی ما را هم تهدید ‌کند و اهانت به مقدسات و ارزشهای دینی و انقلابی نماید، و در واقع امنیت ملی و منافع ملی ما را مورد هجمه قرار دهد، آنها را تحمل نخواهند کرد.

– پاسخ مردم در تجمع روزچهارشنبه 9 دی ماه، یک پاسخ قاطع و محکمی بود در برابر هتاکان و در برابر آنهایی که در خارج از کشور با تحلیل‌های غلط فکر می‌کنند که انقلاب و نظام ما در معرض خطر و در شرف نابودی قرار گرفته است. در حالی که مردم به خوبی می‌دانند که برای این انقلاب چه خون‌هایی ریخته شده و چه زحمت‌هایی کشیده شده است.

– من فکر می‌کنم همه جریانات باید احترام به قانون را به عنوان یک اصل قرار دهند. جریانات سیاسی باید بدانند که ثبات و آرامش تنها در سایه احترام به قانون میسر میشود. تعرض به قانون و تعرض به حقوق مردم، تعرض به سمبل‌های وحدت ما، نقض قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است. قانونگرایی و احترام به آن برای ما یک اصل بنیادین و اساسی است. حتی اگر کسی تخلف و جرمی مرتکب شده باشد، باز هم باید در برابر او، فقط قانون اجرا شود.

– حتی نسبت به هتاکان هم فقط اجرای قانون را می‌خواهیم. برای ما روشن است که قانون می‌تواند عدالت را برقرار کند، تنبیه افراد مجرم را تعیین کند و هم می‌تواند حقوق جریانات سیاسی و احزاب را مشخص کند.

– نقد و نقادی در کشور آزاد است. اما تحریک مردم به اینکه بیایند در خیابان و یا اینکه فکر کنیم مشکل در کف خیابان حل خواهد شد، چیزی نیست که با قانون سازگاری داشته باشد. تجربه کشور ما هم میگوید که حرکتهای خیابانی برای کسی سودی ندارد. تجارب ماههای اخیر نیز ثابت کرد که با این گونه کارها کسی نمی تواند به اهدافی برسد. ”

– اگر کسی اعتراض و نقدی دارد، آزاد است، اما باید در مسیر و بستر قانون باشد. از طرف دیگر بزرگان نظام باید نقش خود را در این زمان ایفا کنند. بیشتر در صحنه باشند و افراطیون و ساختارشکنان را طرد کنند. برای ایجاد آرامش و وحدت ملی به صحنه بیایند، بزرگانی که مورد تأیید عامه مردم هستند و سوابقشان در قبل و بعد از انقلاب روشن است با حضور آنها می‌توانیم انسجام و اعتماد عمومی و ثبات را هرچه بیشتر به کشورمان بازگردانیم.

ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ۲۶ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۸۸:

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺪﻩ ﻣﻌﺪﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺩﺭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ، ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﺿﺪﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ.

– ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﺍﻧﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻮﺩ.

– ﺣﺮﮐﺖ ۲۵ ﺑﻬﻤﻦ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺫﺍﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎﻥ ۲۳ ﺗﯿﺮ ۱۳۷۸:

– دﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺁﺷﻮﺏﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻭ ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﯿﻢ. ﺩﺭ ﮐﺠﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﻭﻟﺖ، ﺁﺷﻮﺏ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﮕﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎﻡ، ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﻭ ﻣﺘﺎﻧﺖ، ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

– ﺍﮔﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ، ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ، ﻏﯿﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻭﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻭﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻟﺸﺎﻥ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻨﺪ … ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﻭ ﺁﺷﻮﺑﮕﺮ ﺍﮔﺮ ﺟﺮﺍﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ- ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.

منبع: فردا