کد خبر: 37158تاریخ انتشار : 6:14:10 - سه شنبه 22 دسامبر 2015

در غم از دست دادن روحانی خلع لباس شده!