کد خبر: 37158تاریخ انتشار : ۶:۱۴:۱۰ - سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴

در غم از دست دادن روحانی خلع لباس شده!