کد خبر: 36810تاریخ انتشار : 16:29:18 - شنبه 12 دسامبر 2015

تصاویر دیدنی از برف پاییزی سال 94 در شهرک ماسوله

برف ماسوله (1) برف ماسوله (2) برف ماسوله (3) برف ماسوله (7) برف ماسوله (6) برف ماسوله (5) برف ماسوله (4) برف ماسوله (8) برف ماسوله (9) برف ماسوله (10) برف ماسوله (11) برف ماسوله (12) برف ماسوله (13) برف ماسوله (14) برف ماسوله (15) برف ماسوله (19) برف ماسوله (18) برف ماسوله (22) برف ماسوله (23) برف ماسوله (21) برف ماسوله (17) برف ماسوله (16) برف ماسوله (20)