کد خبر: 36625تاریخ انتشار : 4:32:54 - شنبه 5 دسامبر 2015

تمام عرفان از زبان حضرت آیت الله بهجت (ره)

حضرت آیت الله بهجت (ره): اگر به آنچه می‌دانید عمل کنید و معلومات را زیر پا نگذارید، این تمام عرفان است.

حضرت آیت الله بهجت (ره): اگر به آنچه می‌دانید عمل کنید و معلومات را زیر پا نگذارید، این تمام عرفان است.