کد خبر: 36300تاریخ انتشار : 4:04:50 - شنبه 21 نوامبر 2015

فرانسوی های بی جنبه باید از رئیس جمهور ما یاد بگیرن!

  1. ایرانی گفت:

    ]شما که با جنه هستید چرا این جور قضاوت میکنید آن قرار بود مهمون داشته باشه ولی این بنده خدا رفته بود سازمان ملل برای مهمونی نرفته بود در ضمن بعد از سخرانی سری برگشت به ایران یه مقدار انصاف هم اگه داشته باشیم بد نیستدر ثانی بهتر نیست این قدر خودمون در برابر دشمن ضعیف و پست نشون ندیم

  2. به این میگن قیاس مع الفارق!!،سخنرانی درسازمان ملل برای روسای جمهوردنیاسالی یه باراتفاق می افته ولی دیدارهای عادی ونه میهمانی بنابه تعبیرگرافیست باسوادشمادرتمام روزهای سال قابل انجام است. تخریب وتحمیق تابه کجا؟