کد خبر: 35796تاریخ انتشار : 5:04:35 - چهار شنبه 11 نوامبر 2015

تصویری منتشر نشده از عمامه گذاری طلاب به دست آیت الله بهجت (ره)

تصویری منتشر نشده از عمامه گذاری طلاب به دست آیت الله بهجت (ره) در فضای مجازی منتشر شده است. محمدتقی بهجت متولد سال 1295 در شهر فومن است. پدر وی، از مردان مورد اعتماد شهر فومن بود و به اشتغال کسب و کار و رتق و فتق امور مردم می‌پرداخت و اسناد و قباله‌های محلی […]

تصویری منتشر نشده از عمامه گذاری طلاب به دست آیت الله بهجت (ره) در فضای مجازی منتشر شده است. محمدتقی بهجت متولد سال 1295 در شهر فومن است. پدر وی، از مردان مورد اعتماد شهر فومن بود و به اشتغال کسب و کار و رتق و فتق امور مردم می‌پرداخت و اسناد و قباله‌های محلی به گواهی وی می‌رسید.