کد خبر: 35598تاریخ انتشار : 5:14:48 - شنبه 7 نوامبر 2015

تصاویر بازدید نماینده فومن از پروژه گازرسانی روستای کیش رودبار

ناصر عاشوری نماینده مردم فومن و شفت صبح روز جمعه از پروژه گازرسانی خوشه گشت روستای کیش رودبار بازدید کرد./جابر متین پور

ناصر عاشوری نماینده مردم فومن و شفت صبح روز جمعه از پروژه گازرسانی خوشه گشت روستای کیش رودبار بازدید کرد./جابر متین پور

IMG_20151106_111342 IMG_20151106_111405 IMG_20151106_114031 IMG_20151106_114109 IMG_20151106_114124 IMG_20151106_114142 IMG_20151106_114253 IMG_20151106_114311 IMG_20151106_145300 IMG_20151106_145629 PANO_20151106_113001 PANO_20151106_145404