کد خبر: 35353تاریخ انتشار : 3:24:07 - شنبه 31 اکتبر 2015

تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری شفت!

صبح فردا جمعی از کارکنان و پرسنل شهرداری شفت تجمعی اعتراضی برگزار می کنند یکی از اعضای شورای شهر شفت در گفت و گو با کاسپین خبر داد صبح فردا جمعی از کارکنان و پرسنل شهرداری شفت قرار است تجمع اعتراضی برگزار کنند. وی با بیان اینکه این کارکنان برای عدم دریافت حقوق خود دست […]

صبح فردا جمعی از کارکنان و پرسنل شهرداری شفت تجمعی اعتراضی برگزار می کنند

یکی از اعضای شورای شهر شفت در گفت و گو با کاسپین خبر داد صبح فردا جمعی از کارکنان و پرسنل شهرداری شفت قرار است تجمع اعتراضی برگزار کنند.

وی با بیان اینکه این کارکنان برای عدم دریافت حقوق خود دست به این تجمعع اعتراضی می زنند، افزود: این کارکنان مدعی شده اند که ۳ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.

این عضو شورای شهر شفت، مدیریت ضعیف شورای شهر شفت را در این مسئله دخیل دانست.