کد خبر: 35091تاریخ انتشار : 4:48:32 - پنجشنبه 29 اکتبر 2015

تصاویر عزاداری های شبانه مردم فومن در محرم سال 94

عکاس : ابراهیم فلاح ، ارسطو شهنازی ، محمد منصوررضایی

عکاس : ابراهیم فلاح ، ارسطو شهنازی ، محمد منصوررضایی

IMG_4358 IMG_4367 IMG_4372 IMG_4380 IMG_4381 IMG_4384 IMG_4385 IMG_4386 IMG_4389 IMG_4390 IMG_4398 IMG_4399 IMG_4400 IMG_4403 IMG_4404 IMG_4405 IMG_4409 IMG_4411 IMG_4413 IMG_4414 IMG_4415 IMG_4421 IMG_4432 IMG_4438 IMG_4439 IMG_4448 IMG_4449 IMG_4458 IMG_4465 IMG_4473 IMG_4480 IMG_4485 IMG_4487 IMG_4489 IMG_4505 IMG_4513 IMG_4526 IMG_4533 IMG_4535 IMG_4541 IMG_4542 IMG_4545 IMG_4551 IMG_4558 IMG_4562 IMG_4563 IMG_4564 IMG_4572 IMG_4573 IMG_4574 IMG_4577 IMG_4590 IMG_4595 IMG_4641 IMG_4644 IMG_4647 IMG_4648 IMG_4669 IMG_4670 IMG_4675 IMG_4677 IMG_4713 IMG_4719 IMG_4731 IMG_4735 IMG_4751 IMG_4769 IMG_4770 IMG_4771 IMG_4772 IMG_4774 IMG_4776 IMG_4778 IMG_4779