کد خبر: 34926تاریخ انتشار : ۷:۳۳:۳۷ - سه شنبه ۵ آبا ۱۳۹۴

گزارش تصویری از تجمع عاشورائیان سال ۹۴ در شهرستان فومن

مراسم عزاداری تجمع عاشورائیان فومن در روز سوم اباعبدالله الحسین(ع) با حضور پرشور همه اقشار مختلف مردم در میدان اصلی شهر برگزار شد.  

مراسم عزاداری تجمع عاشورائیان فومن در روز سوم اباعبدالله الحسین(ع) با حضور پرشور همه اقشار مختلف مردم در میدان اصلی شهر برگزار شد.

 ashuraaian (2) ashuraaian (3) ashuraaian (4) ashuraaian (5) ashuraaian (6) ashuraaian (7) ashuraaian (8) ashuraaian (9) ashuraaian (10) ashuraaian (11) ashuraaian (12) ashuraaian (13) ashuraaian (14) ashuraaian (15) ashuraaian (16) ashuraaian (17) ashuraaian (18) ashuraaian (19) ashuraaian (20) ashuraaian (21) ashuraaian (22) ashuraaian (23) ashuraaian (24) ashuraaian (25) ashuraaian (26) ashuraaian (27) ashuraaian (28) ashuraaian (29) ashuraaian (30) ashuraaian (31) ashuraaian (32) ashuraaian (33) ashuraaian (34) ashuraaian (35) ashuraaian (36) ashuraaian (37) ashuraaian (38) ashuraaian (39) ashuraaian (40) ashuraaian (41) ashuraaian (42) ashuraaian (43) ashuraaian (44) ashuraaian (45) ashuraaian (46) ashuraaian (47) ashuraaian (48) ashuraaian (49) ashuraaian (50) ashuraaian (51) ashuraaian (52) ashuraaian (53) ashuraaian (54) ashuraaian (55) ashuraaian (56) ashuraaian (57) ashuraaian (58) ashuraaian (59) ashuraaian (60) ashuraaian (61) ashuraaian (62) ashuraaian (63) ashuraaian (64) ashuraaian (65) ashuraaian (66) ashuraaian (67) ashuraaian (68) ashuraaian (69) ashuraaian (70) ashuraaian (71) ashuraaian (72) ashuraaian (73) ashuraaian (74) ashuraaian (75) ashuraaian (76) ashuraaian (77) ashuraaian (78) ashuraaian (79) ashuraaian (80) ashuraaian (81) ashuraaian (82) ashuraaian (83) ashuraaian (84) ashuraaian (86) ashuraaian (87) ashuraaian (88) ashuraaian (89) ashuraaian (90) ashuraaian (91)

  1. بی گناه گفت:

    حاج محمد چرا نیست ؟

  2. خیلی عالی ممنون از عکساتون