کد خبر: 34926تاریخ انتشار : 7:33:37 - سه شنبه 27 اکتبر 2015

گزارش تصویری از تجمع عاشورائیان سال 94 در شهرستان فومن

مراسم عزاداری تجمع عاشورائیان فومن در روز سوم اباعبدالله الحسین(ع) با حضور پرشور همه اقشار مختلف مردم در میدان اصلی شهر برگزار شد.  

مراسم عزاداری تجمع عاشورائیان فومن در روز سوم اباعبدالله الحسین(ع) با حضور پرشور همه اقشار مختلف مردم در میدان اصلی شهر برگزار شد.

 ashuraaian (2) ashuraaian (3) ashuraaian (4) ashuraaian (5) ashuraaian (6) ashuraaian (7) ashuraaian (8) ashuraaian (9) ashuraaian (10) ashuraaian (11) ashuraaian (12) ashuraaian (13) ashuraaian (14) ashuraaian (15) ashuraaian (16) ashuraaian (17) ashuraaian (18) ashuraaian (19) ashuraaian (20) ashuraaian (21) ashuraaian (22) ashuraaian (23) ashuraaian (24) ashuraaian (25) ashuraaian (26) ashuraaian (27) ashuraaian (28) ashuraaian (29) ashuraaian (30) ashuraaian (31) ashuraaian (32) ashuraaian (33) ashuraaian (34) ashuraaian (35) ashuraaian (36) ashuraaian (37) ashuraaian (38) ashuraaian (39) ashuraaian (40) ashuraaian (41) ashuraaian (42) ashuraaian (43) ashuraaian (44) ashuraaian (45) ashuraaian (46) ashuraaian (47) ashuraaian (48) ashuraaian (49) ashuraaian (50) ashuraaian (51) ashuraaian (52) ashuraaian (53) ashuraaian (54) ashuraaian (55) ashuraaian (56) ashuraaian (57) ashuraaian (58) ashuraaian (59) ashuraaian (60) ashuraaian (61) ashuraaian (62) ashuraaian (63) ashuraaian (64) ashuraaian (65) ashuraaian (66) ashuraaian (67) ashuraaian (68) ashuraaian (69) ashuraaian (70) ashuraaian (71) ashuraaian (72) ashuraaian (73) ashuraaian (74) ashuraaian (75) ashuraaian (76) ashuraaian (77) ashuraaian (78) ashuraaian (79) ashuraaian (80) ashuraaian (81) ashuraaian (82) ashuraaian (83) ashuraaian (84) ashuraaian (86) ashuraaian (87) ashuraaian (88) ashuraaian (89) ashuraaian (90) ashuraaian (91)

  1. بی گناه گفت:

    حاج محمد چرا نیست ؟

  2. خیلی عالی ممنون از عکساتون