کد خبر: 34422تاریخ انتشار : 5:04:35 - چهار شنبه 21 اکتبر 2015

تیغ نمی خواست…