کد خبر: 34412تاریخ انتشار : 4:52:51 - چهار شنبه 21 اکتبر 2015

ثواب یک صلوات برای مردگان از زبان آیت الله بهجت

خدا مي داند يك صلواتي را كه انسان بفرستد و براي ميتي هديه كند، چه معنويتي، چه صورتي، چه واقعيتي براي همين يك صلوات است! [درمحضربهجت /۱۱۴]

خدا مي داند يك صلواتي را كه انسان بفرستد و براي ميتي هديه كند، چه معنويتي، چه صورتي، چه واقعيتي براي همين يك صلوات است!
[درمحضربهجت /۱۱۴]