کد خبر: 34412تاریخ انتشار : ۴:۵۲:۵۱ - چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴

ثواب یک صلوات برای مردگان از زبان آیت الله بهجت

خدا می داند یک صلواتی را که انسان بفرستد و برای میتی هدیه کند، چه معنویتی، چه صورتی، چه واقعیتی برای همین یک صلوات است! [درمحضربهجت /۱۱۴]

خدا می داند یک صلواتی را که انسان بفرستد و برای میتی هدیه کند، چه معنویتی، چه صورتی، چه واقعیتی برای همین یک صلوات است!
[درمحضربهجت /۱۱۴]