کد خبر: 33424تاریخ انتشار : 4:23:20 - سه شنبه 6 اکتبر 2015

عکس های زیبا از عروس شمال ایرانی یعنی شهرک ماسوله

عروس شمال، بهشت خدا روی زمین، زیبایی محض، صفا و صمیمیت و سادگی، هوای پاک با مردمانی پاک و پاکنژاد ؛ اینها صفاتی است که میتوان برای شهرک تاریخی ماسوله بکار برد. به گزارش بهجت نیوز ؛ شهر تاریخی و توریستی ماسوله، یکی از نقاط تاریخی، سرسبز و خوش آب و هوای شمال ایران با […]

عروس شمال، بهشت خدا روی زمین، زیبایی محض، صفا و صمیمیت و سادگی، هوای پاک با مردمانی پاک و پاکنژاد ؛ اینها صفاتی است که میتوان برای شهرک تاریخی ماسوله بکار برد.

به گزارش بهجت نیوز ؛ شهر تاریخی و توریستی ماسوله، یکی از نقاط تاریخی، سرسبز و خوش آب و هوای شمال ایران با هوای مه آلود، تابستانهای خنک و زمستانهای پر برف است.

635791317640138462_b 635791317641854385_b 635791317643726301_b 635791317645754210_b 635791317647626126_b 635791317649966021_b 635791317651837937_b 635791317655269783_b 635791317657609678_b 635791317659637587_b 635791317661821489_b 635791317663849398_b 635791317665565321_b 635791317667749223_b 635791317669777132_b 635791317671649048_b 635791317673520964_b 635791317675704866_b 635791317677576782_b 635791317678824726_b 635791317680852635_b 635791317681788593_b 635791317683660509_b 635791317684908453_b 635791317686624376_b 635791317688184306_b 635791317689588243_b 635791317690680194_b 635791317696607928_b

عکاس : بهمن صادقی