کد خبر: 33358تاریخ انتشار : 18:11:40 - دوشنبه 5 اکتبر 2015

ریاست دوره ای شورای شهر فومن در رستوران حلقه سر بسته شد!

سیدسینا میری نرگسی با اشاره به وضعیت رفتگران گفت: بی تدبیری آقای شهردار باعث شد به این وضع برسیم و در امورات اجرایی و عمرانی همه کارها نیمه تمام مانده است. وی گفت: شهردار از جهانی شدن حرف می زدند اما امروز شهرداری فومن را باید با شهرداری های تازه تاسیس رودبنه و توتکابن مقایسه […]

سیدسینا میری نرگسی با اشاره به وضعیت رفتگران گفت: بی تدبیری آقای شهردار باعث شد به این وضع برسیم و در امورات اجرایی و عمرانی همه کارها نیمه تمام مانده است.

وی گفت: شهردار از جهانی شدن حرف می زدند اما امروز شهرداری فومن را باید با شهرداری های تازه تاسیس رودبنه و توتکابن مقایسه کرد.

میری نرگسی با اشاره به پروژه پشت امامزاده میرزا افزود: بی تدبیری پی در پی در شهرداری فومن وجود دارد و در پروژه خیابان شاهد جفا در بیت المال صورت گرفته است.

وی گفت: برای سال اول دنبال هیات رییسه بودیم و یکبار در رستوران زیبا و یکبار در حلقه سر جلسه گذاشتیم و قرارها در حلقه سر بسته شد و البته بنده مدت کوتاهی از سخنگویی شورا استعفا دادم و البته پیشنهاد ریاست اینجانب نشده بود که اعلام می دارم که تا پایان عمر شورا در هیات رییسه قرار نمی گیرم.

دانلود