کد خبر: 33357تاریخ انتشار : 18:12:59 - دوشنبه 5 اکتبر 2015

کاربری مناره‌جنبان اصفهان با آن مطلبی که بهجت نیوز نوشت فرق دارد

شاهین علیزاده گفت: مردم در خصوص نظافت عمومی به خصوص سطل های زباله بزرگ که باعث آلوگی زیست محیطی نیز می شود گله دارند. نایب رییس شورا گفت: متاسفانه برخی از واحدهای شهرداری پاسخگوی مردم نیستند که می توان در این زمینه به واحد عمران اشاره نمود که پاشخگوی ارباب رجوع نیستند و باید شهردار […]

شاهین علیزاده گفت: مردم در خصوص نظافت عمومی به خصوص سطل های زباله بزرگ که باعث آلوگی زیست محیطی نیز می شود گله دارند. نایب رییس شورا گفت: متاسفانه برخی از واحدهای شهرداری پاسخگوی مردم نیستند که می توان در این زمینه به واحد عمران اشاره نمود که پاشخگوی ارباب رجوع نیستند و باید شهردار محترم به این واحد ها توجه داشته باشند تا مردم را سر ندوانند.

وی گفت: برخی از درختان خشک شده اند که هر لحظه خطر سقوط دارد که باید قبل از اینکه حادثه ای رخ دهد اقدامی صورت پذیرد و اینکه در زمینه تاکسی ها و اینکه مدارس هم باز شده است نظارت بیشتری انجام شود.

علیزاده گفت: در برخی از رسانه ها افراد به دنبال هتاکی هستند و نشریه ای در فومن که قلم به دست اجاره ای هستند که کنش و رفتارش را در گذشته و حال و آینده دیده ایم که این نشات گرفته از قلب سیاه شان است.

وی در پایان صحبت های خود با اشاره به مطلب سایت بهجت نیوز در خصوص “مناره جنبان مشهور در فومن هم احداث شد!+فیلم” ، گفت : این ساختمان نیمه کاره ای بود که کارش توسط استادکار به اتمام نرسیده بود ، بنده در مناره جنبان اصفهان حضور پیدا کرده ام و این ساختمان را از نزدیم دیده ام و اصلا کاربری آن با این بنا فرق میکند.

دانلود