کد خبر: 33356تاریخ انتشار : 18:13:35 - دوشنبه 5 اکتبر 2015

خانم نظری به دستور نماینده رشت به کسی رای داد که سابقه اجرایی نداشت!

سید نورالدین نعمتی با تشکر از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ شهردار و اعضای شورا در هفته دولت گفت: در هفته نامه های اجاره ای برخی مطالبی را می نویسند که در شاءن خبرنگاری نیست و کسی که چیزی نمی داند دست به قلم می برد. وی گفت: برخی ها در جلسات پرسش و پاسخ […]

سید نورالدین نعمتی با تشکر از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ شهردار و اعضای شورا در هفته دولت گفت: در هفته نامه های اجاره ای برخی مطالبی را می نویسند که در شاءن خبرنگاری نیست و کسی که چیزی نمی داند دست به قلم می برد.

وی گفت: برخی ها در جلسات پرسش و پاسخ نمی خواستند پاسخگو باشند و بیاینه پخش کردند و حاج خانم نظری هم در بیانیه چندین بار از من نام برده اند که گمان نمی کنم خودشان بیانیه را نوشته باشند ، اینکه عنوان داشته اند که 5 نفر از اعضای شورا پست های هیات رییسه را بین خود تقسیم نموده اند که باید گفت از بانی جلسه آقای میری نرگسی سوال کنند یا اینکه نوشته اند اعضای شورا حقوق دریافت نموده اند در حالی است که اعضای شورا 4 ماه است حقوق دریافت نکرده اند که نمی دانم شاید خانم نظری حقوق دریافت نموده اند

یا اینکه از خبرنگاران نوشته اند در حالی که در روز خبرنگار با هدیه 50 هزار تومانی مخالف بودند یا اینکه درباره دستفروشان نوشته اند در حالی که خودشان شدند طرفدار دستفروشان!

نعمتی افزود: خیلی خوب است که راهکار بدهیم، خانم نظری اعلام نموده اند که به روند انتخاب شهردار اعتراض دارم اما حاج خانم شما که از آقای عامر نوشته اید خودتان به آقای عامر رای نداده اید زیرا به دستور نماینده رشت به فرد دیگری رای دادید، این رویه شما اصلا درست نیست و اگر هر مشکلی دارید همین جا حل نمایید در جلسه پرسش و پاسخ بالا نیامدید و سپس بعد از جلسه نیم ساعت صحبت کردید.

وی گفت: طبق قراری که گذاشته اند دور بعد نوبت آقای میری نرگسی است و بنده هیچ مسئولیتی قبول نمی کنم.

دانلود