کد خبر: 33005تاریخ انتشار : 13:14:34 - سه شنبه 29 سپتامبر 2015

سهم دستگاه‌های اجرایی در تحقق اقتصاد مقاومتی چقدر است؟

با بررسی های کارشناسی در حوزه های مهم اقتصاد، جدولی تهیه که در آن هم از لحاظ حوزه ای کلی و از لحاظ مسئولیتی، سهم و نقش هر دستگاه اجرایی را در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تعیین می کند. به گزارش بهجت نیوز به نقل از دانا ؛رهبر معظم انقلاب در دیدار ماه رئیس […]

با بررسی های کارشناسی در حوزه های مهم اقتصاد، جدولی تهیه که در آن هم از لحاظ حوزه ای کلی و از لحاظ مسئولیتی، سهم و نقش هر دستگاه اجرایی را در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تعیین می کند.

به گزارش بهجت نیوز به نقل از دانا ؛رهبر معظم انقلاب در دیدار ماه رئیس جمهور و اعضای دولت پیرامون موارد عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی به نکاتی ارزنده اشاره داشتند. یکی از نکات برجسته در فرمایشات ایشان تاکید بر تعیین سهم دستگاههای اجرایی از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود که فرمودند:«ما یک برنامه‌ی عملیّاتی لازم داریم؛ در این برنامه مشخّص بشود سهم دستگاه‌ها، فلان دستگاه این سهم او است از این بندهای سیاستها، بعد زمان گذاشته بشود؛ زمان خیلی مهم است، زمان‌بندی بشود، معلوم بشود که تا این زمان باید انجام بگیرد والّا اگر زمان‌بندی نشود؛ هیچ ضمانتی وجود ندارد که این در طول دولت شما حتّی انجام بگیرد، شما می‌خواهید این را عملیّاتی کنید، میخواهید اجرائی کنید، میخواهید از منافعش مردم استفاده کنند، پس زمان [بگذارید]. اوّلاً بایستی اقدامات عملیِ لازم در خصوص هر بند مشخّص بشود، مجری‌هایش دستگاه‌هایی که متصدّیند معلوم بشوند، در هر بخشی زمان‌بندی لازم انجام بگیرد، امکانات لازم و چگونگی تأمین آن امکانات بایستی روشن بشود، بالاخره این سیاستها یک تحرّک عملی است و میدانی است؛ وقتی راهکار فراهم میکنید، در واقع یک تحرّک میدانی میخواهید به‌وجود بیاورید، این الزاماتی دارد.»

در راستای این فرمایش رهبر معظم انقلاب، شبکه اطلاع رسانی دانا با بررسی های کارشناسی در حوزه های مهم اقتصاد، جدولی تهیه که در آن هم از لحاظ حوزه ای کلی و از لحاظ مسئولیتی، سهم و نقش هر دستگاه اجرایی را در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تعیین می کند. امیدواریم دولت با مداقه بیشتر و تعمیق در چنین سهم بندی هایی بتواند سیاست های اقتصاد مقاومتی را از تئوری به اجرا رساند.