کد خبر: 32879تاریخ انتشار : 4:27:18 - یکشنبه 27 سپتامبر 2015

گزارش تصویری از سخنرانی علاءالدین بروجردی در مسجد بالامحله فومن

IMG_4160 IMG_4163 IMG_4172 IMG_4181 IMG_4184 IMG_4185 IMG_4186 IMG_4189 IMG_4198 IMG_4199 IMG_4202 IMG_4204 IMG_4205 IMG_4206 IMG_4210 IMG_4211 IMG_4213 IMG_4218 IMG_4227 IMG_4233 IMG_4234 IMG_4235 IMG_4236 IMG_4238 IMG_4239 IMG_4240 IMG_4241 IMG_4243 IMG_4245 IMG_4246 IMG_4249 IMG_4252 IMG_4254 IMG_4259 IMG_4260 IMG_4270 IMG_4276 IMG_4283 IMG_4285 IMG_4294 IMG_4295 IMG_4296 IMG_4297 IMG_4301 IMG_4302 IMG_4303 IMG_4311 IMG_4318 IMG_4321 IMG_4323 IMG_4328 IMG_4329 IMG_4332 IMG_4340 IMG_4343 IMG_4348 IMG_4349 IMG_4351 IMG_4354 IMG_4359 IMG_4361 IMG_4363 IMG_4364