کد خبر: 32853تاریخ انتشار : 12:16:18 - شنبه 26 سپتامبر 2015

حمله ایرانیان به اینستاگرام پادشاه سعودی/تصاویر

در پی کشته شدن جمع کثیری از حجاج ایرانی در فاجعه منا بر اثر بی کفایتی دولت آل سعود، کاربران ایرانی اینستاگرام در حرکتی اعتراض آمیزبه صفحات ملک سلمان و ولی عهد عربستان هجوم بردند.  به نقل از  ناب نیوز در فاجعه خونین منا که روز گذشته بر اثر بی کفایتی و بی مسئولیتی دولت آل […]

در پی کشته شدن جمع کثیری از حجاج ایرانی در فاجعه منا بر اثر بی کفایتی دولت آل سعود، کاربران ایرانی اینستاگرام در حرکتی اعتراض آمیزبه صفحات ملک سلمان و ولی عهد عربستان هجوم بردند.

 به نقل از  ناب نیوز در فاجعه خونین منا که روز گذشته بر اثر بی کفایتی و بی مسئولیتی دولت آل سعود و حاکمان وهابی رخ داد، هزاران نفر از حجاج کشته و مجروح شدند که بیش از ۱۳۰ تن از کشته شدگان، حجاج ایرانی بودند.

در پی این حادثه کاربران ایرانی در اینستاگرام با جملات اعتراض آمیز و شعارهای مرگ بر آل سعود به صفحات ملک سلمان و محمدبن نایف، ولیعهد عربستان هجوم بردند.

حضور کاربران ایرانیاینستاگرام در صفحه ملک سلمان به قدری انبوه و گسترده بود که موجب بسته شدن صفحه این شاه سعودی شد.

812219306_94766

812226571_70303

814401351_31250

814434124_30224