کد خبر: 32636تاریخ انتشار : 16:47:35 - چهار شنبه 23 سپتامبر 2015

حاج محمود باقری خطیبانی در بیمارستان بستری شد!

محمود باقری خطیبانی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی رشت به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم منتقل شد. به گزارش بهجت نیوز ، محمود باقری خطیبانی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی رشت که سحرگاه امروز به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان حشمت رشت منتقل شده بود به منظور ادامه درمان به بیمارستان قائم رشت منتقل […]

محمود باقری خطیبانی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی رشت به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم منتقل شد.

به گزارش بهجت نیوز ، محمود باقری خطیبانی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی رشت که سحرگاه امروز به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان حشمت رشت منتقل شده بود به منظور ادامه درمان به بیمارستان قائم رشت منتقل شد.

پزشک معالج وی با بیان اینکه عارضه قلبی با آنژیو گرافی رفع می شود ،گفت:به دلیل ضرورت هر چه سریعتر آنژیو گرافی و نبود نوبت در بیمارستان حشمت وی چهت ادامه درمان به بیمارستان قائم منتقل شد