کد خبر: 32502تاریخ انتشار : 8:50:09 - سه شنبه 22 سپتامبر 2015

حامیان اقتصاد عاریتی:فساد لازمه پیشرفت است + اسناد

نگاهی گذرا به رسانه‌های حامی اقتصاد عاریتی نشان می دهد که آنها با محبوب سازی و بزک نمودن چهره مفسدان و غارتگران بیت المال به دنبال نهادیه کردن تفکر «فساد لازمه توسعه است» می باشند.

نگاهی گذرا به رسانه‌های حامی اقتصاد عاریتی نشان می دهد که آنها با محبوب سازی و بزک نمودن چهره مفسدان و غارتگران بیت المال به دنبال نهادیه کردن تفکر «فساد لازمه توسعه است» می باشند.

ماسالنیوز اقتصاد مقاومتی اقتصاد عاریتی

ماسال نیوز