کد خبر: 32195تاریخ انتشار : 5:25:06 - چهار شنبه 16 سپتامبر 2015

بازگشایی انجمن های دانشجویی در دانشگاه های دولتی و آزاد استان گیلان

به نقل از پیک دانشجو معمولا با نزدیک شدن به انتخابات های دوره ایی یکی از مکان هایی که حساسیت زیادی در آن وجود دارد دانشگاه ها است.همانطور که رییس جمهور محترم در روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت:جنبش دانشجویی فراتر از بحث حزب و جناح و خط است ، دانشگاه خانه احزاب […]

به نقل از پیک دانشجو معمولا با نزدیک شدن به انتخابات های دوره ایی یکی از مکان هایی که حساسیت زیادی در آن وجود دارد دانشگاه ها است.همانطور که رییس جمهور محترم در روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت:جنبش دانشجویی فراتر از بحث حزب و جناح و خط است ، دانشگاه خانه احزاب نیست که نشان از تاکید ایشان از عدم سیاسی شدن و انتخاباتی شدن دانشگاه ها می باشد که باعث خوشحالی است.

همواره جریانی معمولا در دانشگاه تلاش می کنند که  در ماه‎های منتهی به انتخابات مجلس، حضور جدی و موثری درانتخابات زیر تابلویی جدید یا انجمن های دانشجویی در دستور کار قرار دهند، که این امر در دانشگاه های استان گیلان مستثنی نیست و با توجه به تحرکات اخیر بعضی از دانشگاه ها و راه اندازی انجمن های مختلف دانشجویی که سال ها در دانشگاه مسکوت بوده و حال به صورت قارچ گونه در  قالب بخشنامه های مختلف درحال افزایش می باشند دقت لازم و کافی را میطلبد.

همچنین در جایی دیگر دکتر میرزاده عنوان کرده بودند که  دانشگاه حق دخالت در کارهای سیاسی و انتخاباتی را ندارد و وظیفه اصلی دانشگاه، توسعه علمی، فرهنگی، فناوری و پژوهشی است. که امیدواریم این امر سرلوحه دوستان دانشگاهی بخصوص روسای دانشگاه و نهادهای نظارتی قرار بگیرد.

شنیده های حاکی از آن است بعد از اعلام برنامه های دانشگاه فرهنگیان کشور و تاکید بر راه اندازی و حمایت از انجمن های دانشجویی در قالب بندی جدا، روسای دانشگاه فرهنگیان کشور را بر این امر وا داشت که تلاش دو چندانی برای این مسئله انجام دهند که دانشکده فرهنگیان استان گیلان هم از این مسئله مستثنی نیست.

تحرکات اخیر  نشان می دهد که دانشجویان این دانشگاه با حمایت رییس دانشگاه در حال تاسیس انجمن اسلامی دانشجویی هستند. همچنین قبل از آن هم شاهد تشکیل انجمن دانشجویی رمز در دانشگاه گیلان و افتتاح آن با حضور دکتر عارف بودیم. شنیده ها حاکی از آن است که در چند دانشگاه بزرگ آزاد استان و همچنین چند دانشگاه دولتی در حال تدارک برای بازگشایی انجمن های اسلامی دانشجویی و یا در قالب های مختلف دیگر هستند که امیدواریم این انجمن ها فقط در راستای کار دانشجویی و علمی و فرهنگی باشد نه در قالب مسائل سیاسی و جناحی که بسیار جدی توسط رییس جمهور مورد نهی قرار گرفته است.