کد خبر: 32137تاریخ انتشار : 15:05:16 - سه شنبه 15 سپتامبر 2015

داستان ناتمام سد معبرها در فومن!

این روزها راه رفتن در پیاده روها سخت شده است ، طوری که گاه نبود راه باز باعث میشود تا از مسیرهای خطرناک خیابانی برای عبور و مرور استفاده کنیم. به گزارش بهجت نیوز ؛ هر چقدر شهرداری در این چند سال زحمت کشیده و نسبت به عقب نشینی سازه های جدید موفق عمل کرده […]

این روزها راه رفتن در پیاده روها سخت شده است ، طوری که گاه نبود راه باز باعث میشود تا از مسیرهای خطرناک خیابانی برای عبور و مرور استفاده کنیم.

به گزارش بهجت نیوز ؛ هر چقدر شهرداری در این چند سال زحمت کشیده و نسبت به عقب نشینی سازه های جدید موفق عمل کرده اما از آن طرف مغازه داران همین سازه ها، چند برابر بیشتر زمینهای خود را برای ایجاد ویترین شان در پیاده روها متصرف شده اند.

این روزها راه رفتن در پیاده روها سخت شده است. هر چقدر شهرداری در این چند سال زحمت کشیده و نسبت به عقب نشینی سازه های جدید موفق عمل کرده اما از آن طرف مغازه داران همین سازه ها، چند برابر بیشتر زمینهای خود را برای ایجاد ویترین شان در پیاده روها متصرف شده اند و اندک باریکه ای برای عبور و مرور آدمهای قد و نیم قد با طول و عرض متفاوت گذاشته اند که حالا باید رفت و آمد و شانس بیاوری پرت به پر بلورجات و شکستنی جات و دیگر جات های این عزیز مغازه داران گرامی نگیرد که اگر گرفت باید که یقهء همدیگر را گرفت.

بالاخره شلم شوربایی راه خواهد افتاد که حاکم شهر هم نمیتواند حکم به برائت یکی از طرف دعوی دهد. چرا؟؟؟برایتان عرض میکنم، زیرا خود حاکم مقصر اصلی است که نمی تواند تصرف متصرف را کنترل نماید.

در این روزگاران هم که حاکم دلیری یافت نمی شود حکم به استعفای خویش دهد تا جمعی را شادمان کند و راه و جاه را برای حاکمی عادل و شجاع باز کند تا که شاید وی تواند کاری برای خلق کند.

پس تا ادبیات بنده به اولین کتیبه های یافت شده شبیه نشده و افق نامعلوم نگشته شما را به دیدن تصاویر دلخراش از سد معبرهای شهر دعوت می نمایم.

  1. ازمطلب خوبتان ممنونم،اخیرا”یکی ازاعضای شورای شهرراجایی دیدم وبه وی عرض نمودم اگرقراربه برخوردباچندتاجوان بیکاردست فروش وبعضاباتحصیلات عالی به عنوان مبارزه باسدمعبرباشد،خلق وخداراخوش نمی آید.شهرداری بایدبابرخی مغازه داران زیاده خواه وطمعکارداخل شهرکه پیاده روهای اصلی مشرف به میدان راجای ارث پدری گرفته وازفرغون گرفته تاانواع آت وآشغال رادرپیاده روگذاشته اندبرخوردجدی نمایدکه مزاحم ترددملت نشوند.