کد خبر: 31460تاریخ انتشار : 20:03:27 - پنجشنبه 27 آگوست 2015

استفاده تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین از تصویر علامه طباطبایی و علامه جعفری!

بانک اقتصاد نوین در یکی از تبلیغات اخیر خود از تصاویر علامه طباطبایی، علامه جعفری، آیت الله طالقانی، و آیت الله بهشتی به همراه شعار «این اعتبار به نیکی ست ماندگار» استفاده کرده است. گفتنی است این آگهی تبلیغاتی در روزنامه اطلاعات مورخه ۲ شهریور و دیگر روزنامه های سراسری کشور به چاپ رسیده است.

بانک اقتصاد نوین در یکی از تبلیغات اخیر خود از تصاویر علامه طباطبایی، علامه جعفری، آیت الله طالقانی، و آیت الله بهشتی به همراه شعار «این اعتبار به نیکی ست ماندگار» استفاده کرده است. گفتنی است این آگهی تبلیغاتی در روزنامه اطلاعات مورخه ۲ شهریور و دیگر روزنامه های سراسری کشور به چاپ رسیده است.