کد خبر: 31028تاریخ انتشار : 11:53:11 - جمعه 21 آگوست 2015

گزارش تصویری از اولین یادواره تدفین شهدای ماسوله

21231221323 salgard-gomnam-1 salgard-gomnam-2 salgard-gomnam-3 salgard-gomnam-4 salgard-gomnam-5 salgard-gomnam-6 salgard-gomnam-7 salgard-gomnam-8 salgard-gomnam-9 salgard-gomnam-10 salgard-gomnam-11 salgard-gomnam-12 salgard-gomnam-13 salgard-gomnam-14 salgard-gomnam-15 salgard-gomnam-16 salgard-gomnam-17 salgard-gomnam-18 salgard-gomnam-19 salgard-gomnam-20 salgard-gomnam-21 salgard-gomnam-22 salgard-gomnam-23 salgard-gomnam-24 salgard-gomnam-25 salgard-gomnam-27 salgard-gomnam-28 salgard-gomnam-29 salgard-gomnam-30 salgard-gomnam-31 salgard-gomnam-32 salgard-gomnam-33 salgard-gomnam-34 salgard-gomnam-35 salgard-gomnam-36 salgard-gomnam-37 salgard-gomnam-38 salgard-gomnam-39 salgard-gomnam-40 salgard-gomnam-41 salgard-gomnam-42 salgard-gomnam-43

  1. دردمند گفت:

    به سهم خودم ازدست اندرکاران مراسم وخصوصا نیروهای عزیزبسیجی قدردانی می کنم،آنچه درعکس می بینیم حضورمردم ساکن فومن درمراسمی که قاعدتا”میزبانش شهرک نشینان ماسوله هستند،می باشد،فلسفه اصلی اینکه شهدای عزیز گمنام درجاهایی مثل ماسوله واماکن عمومی وخاص تدفین می شوندتغیرفضای حاکم فرهنگی واشاعه ارزشهای دفاع مقدس درآن مکان است،اتفاقی که پس ازیکسال هنوزدرماسوله شاهدنبوده ایم وچه بسااین تغیرهرگزدرشهرک توریستی ماسوله رخ ندهد…متاسفانه به روایت تصاویر،گواه این امرعدم شرکت ساکنین وبازاریان ماسوله درچنین مراسماتی وغربت شهدای عزیزگمنام دراین شهرک تاریخی است…گویافراموش کرده ایم اگرشهدانبودندنه بازاری بودونه امنیت کسب وکارونه ثروت اندوزی…!!