کد خبر: 30837تاریخ انتشار : ۷:۳۸:۳۵ - دوشنبه ۲۶ مرد ۱۳۹۴

گزارش تصویری داغ از روز پرهیاهوی شورای شهر رشت

صد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر با دستور کار طرح سؤال از شهردار رشت سرانجام با مسکوت ماندن آن به پایان رسید. به گزارش بهجت نیوز ؛ در اخرین جلسه علنی شورای شهر پرحاشیه رشت که با دستور طرح سوال از شهردار رشت آغاز شد در ابتدا شهردار به ۶ سوال مطرح شده از […]

شورای شهر رشت (1)

صد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر با دستور کار طرح سؤال از شهردار رشت سرانجام با مسکوت ماندن آن به پایان رسید.

به گزارش بهجت نیوز ؛ در اخرین جلسه علنی شورای شهر پرحاشیه رشت که با دستور طرح سوال از شهردار رشت آغاز شد در ابتدا شهردار به ۶ سوال مطرح شده از سوی اعضای شورای شهر پاسخ داد و در ادامه ۴نفر از اعضای شورای به صورت موافق و مخالفت به بیان نظرات خود پرداختند.

در پایان این جلسه و پس از آنتراک ، کارگرنیا، حاجی پور، رسولی، رفیعی نودهی، روزان، جمالی، علوی، شیرزاد، رجبی ویسرودی به مسکوت ماندن طرح سؤال شهردار رای دادند!

برخورد نامناسب رئیس شورای شهر رشت با خبرنگاران و جلوگیری از تصویربرداری توسط اصحاب رسانه از نکات قابل تامل در نحوه مدیریت این جلسه بود.

 

شورای شهر رشت (2) شورای شهر رشت (3) شورای شهر رشت (4) شورای شهر رشت (5) شورای شهر رشت (6) شورای شهر رشت (7) شورای شهر رشت (8) شورای شهر رشت (9) شورای شهر رشت (10) شورای شهر رشت (11) شورای شهر رشت (12) شورای شهر رشت (13) شورای شهر رشت (14) شورای شهر رشت (15) شورای شهر رشت (16) شورای شهر رشت (17) شورای شهر رشت (18) شورای شهر رشت (19) شورای شهر رشت (20) شورای شهر رشت (21) شورای شهر رشت (22) شورای شهر رشت (23) شورای شهر رشت (24) شورای شهر رشت (25) شورای شهر رشت (26) شورای شهر رشت (27) شورای شهر رشت (28) شورای شهر رشت (29) شورای شهر رشت (30) شورای شهر رشت (31) شورای شهر رشت (32) شورای شهر رشت (33) شورای شهر رشت (34) شورای شهر رشت (35) شورای شهر رشت (36) شورای شهر رشت (37) شورای شهر رشت (38) شورای شهر رشت (39) شورای شهر رشت (40) شورای شهر رشت (41) شورای شهر رشت (42)