کد خبر: 30776تاریخ انتشار : ۱۰:۰۹:۱۵ - یکشنبه ۲۵ مرد ۱۳۹۴

گزارش تصویری از اختتامیه طرح ولایت استان گیلان ویژه بانوان

        

طرح ولایت استانی گیلان (1) طرح ولایت استانی گیلان (2) طرح ولایت استانی گیلان (3) طرح ولایت استانی گیلان (4)     طرح ولایت استانی گیلان (10)طرح ولایت استانی گیلان (5)طرح ولایت استانی گیلان (6)طرح ولایت استانی گیلان (7)طرح ولایت استانی گیلان (8)    طرح ولایت استانی گیلان (9)طرح ولایت استانی گیلان (13) طرح ولایت استانی گیلان (12)طرح ولایت استانی گیلان (14)طرح ولایت استانی گیلان (11) طرح ولایت استانی گیلان (15) طرح ولایت استانی گیلان (16) طرح ولایت استانی گیلان (17) طرح ولایت استانی گیلان (18) طرح ولایت استانی گیلان (19) طرح ولایت استانی گیلان (20) طرح ولایت استانی گیلان (21) طرح ولایت استانی گیلان (22) طرح ولایت استانی گیلان (23) طرح ولایت استانی گیلان (24) طرح ولایت استانی گیلان (25) طرح ولایت استانی گیلان (26) طرح ولایت استانی گیلان (27)