کد خبر: 30776تاریخ انتشار : 10:09:15 - یکشنبه 16 آگوست 2015

گزارش تصویری از اختتامیه طرح ولایت استان گیلان ویژه بانوان

        

طرح ولایت استانی گیلان (1) طرح ولایت استانی گیلان (2) طرح ولایت استانی گیلان (3) طرح ولایت استانی گیلان (4)     طرح ولایت استانی گیلان (10)طرح ولایت استانی گیلان (5)طرح ولایت استانی گیلان (6)طرح ولایت استانی گیلان (7)طرح ولایت استانی گیلان (8)    طرح ولایت استانی گیلان (9)طرح ولایت استانی گیلان (13) طرح ولایت استانی گیلان (12)طرح ولایت استانی گیلان (14)طرح ولایت استانی گیلان (11) طرح ولایت استانی گیلان (15) طرح ولایت استانی گیلان (16) طرح ولایت استانی گیلان (17) طرح ولایت استانی گیلان (18) طرح ولایت استانی گیلان (19) طرح ولایت استانی گیلان (20) طرح ولایت استانی گیلان (21) طرح ولایت استانی گیلان (22) طرح ولایت استانی گیلان (23) طرح ولایت استانی گیلان (24) طرح ولایت استانی گیلان (25) طرح ولایت استانی گیلان (26) طرح ولایت استانی گیلان (27)