کد خبر: 30526تاریخ انتشار : 6:08:08 - دوشنبه 10 آگوست 2015

شکم های پر شده از حرام…

  1. محمد گفت:

    سلام، به تحقیق که حال و روزگار برخی از مسئولین کشوری اینگونه است متأسفانه! !!

  2. علی گفت:

    خیلی ناراحت کنندس واقعا :(
    اگه واقعا این حرف رو زده باشه
    متاسفم