کد خبر: 30518تاریخ انتشار : ۶:۰۰:۰۱ - دوشنبه ۱۹ مرد ۱۳۹۴

عکس های خودکشی نافرجان دختر رشتی بر روی پل جانبازان!

به گزارش «دیارباران»، لحظاتی پیش خودکشی یک دختر در رشت با وساطت پلیس نافرجام ماند. این دختر که قصد خودکشی و سقوط از پل روگذر جانبازان را داشت از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.  

به گزارش «دیارباران»، لحظاتی پیش خودکشی یک دختر در رشت با وساطت پلیس نافرجام ماند. این دختر که قصد خودکشی و سقوط از پل روگذر جانبازان را داشت از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

443434545 (1)443434545 (3)  443434545 (2)