کد خبر: 30518تاریخ انتشار : 6:00:01 - دوشنبه 10 آگوست 2015

عکس های خودکشی نافرجان دختر رشتی بر روی پل جانبازان!

به گزارش «دیارباران»، لحظاتی پیش خودکشی یک دختر در رشت با وساطت پلیس نافرجام ماند. این دختر که قصد خودکشی و سقوط از پل روگذر جانبازان را داشت از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.  

به گزارش «دیارباران»، لحظاتی پیش خودکشی یک دختر در رشت با وساطت پلیس نافرجام ماند. این دختر که قصد خودکشی و سقوط از پل روگذر جانبازان را داشت از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

443434545 (1)443434545 (3)  443434545 (2)