کد خبر: 30494تاریخ انتشار : 4:35:10 - دوشنبه 10 آگوست 2015

توهم رفراندوم سازی و قرار دادن نظام در مقابل عمل انجام شده!

رویکرد خفقان سازی، امروز هم به بدنه ی اجرایی کشور بازگشته است. نظرسنجی سازی و هدایت مردم به ورطه ای بنام توافق نامعلوم هسته ای ادامه ی همان رویکرد ریاست جمهوری عالیجناب سرخ پوش است که دیده می شود. به نقل از آناج، معاون اول رئیس جمهور هفته ی پیش در شورای اداری گلستان با […]

رویکرد خفقان سازی، امروز هم به بدنه ی اجرایی کشور بازگشته است. نظرسنجی سازی و هدایت مردم به ورطه ای بنام توافق نامعلوم هسته ای ادامه ی همان رویکرد ریاست جمهوری عالیجناب سرخ پوش است که دیده می شود.

به نقل از آناج، معاون اول رئیس جمهور هفته ی پیش در شورای اداری گلستان با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم در نظرسنجی ها از موفقیت هسته ای اظهار رضایت کردند، گفت: براساس نظر سنجی که توسط سازمان های معتبر کشور درخصوص جمع بندی هسته ای انجام شده است، 80 تا 88 درصد مردم از دستیابی به این نتیجه ابراز خوشحالی کرده و تنها 4 درصد با آن مخالفت کردند. وی خطاب به مخالفان نیز گفت: این مخالفان باید تنها درحد همان 4 درصد حرف بزنند و نباید با لحن طلبکارانه صحبت کنند.

دو هدف در پشت پرده ی اظهارات جهانگیری دیده می شود. الف) خفقان سازی ب) رفراندوم سازی متوهم و قرار دادن نظام در مقابل عمل انجام شده

الف) پادگانیزاسیون طیف فکری آقای جهانگیری و حزب کارگزاران سازندگی و رهبر این جریان یعنی جناب هاشمی، مسبوق به سابقه می باشد. آقای هاشمی و جریان اجرایی وی، یک دوره ای را با شعار ” مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است” کشور را اداره کرده و افکار عمومی را در معرض یک انفجار قرار داد. اما این راهبرد جواب نداد و مردم به سمت جریان فرهنگی منتقد روی آوردند.هرچند که جریان منتقد به رئیس جمهوری خاتمی، قوه ی اجرایی سازمان یافته ای نداشت و مجبور شد که بدنه ی مدیریتی کشور را همچنان در دست کارگزاران نگه دارد.

رویکرد خفقان سازی، امروز هم به بدنه ی اجرایی کشور بازگشته است. نظرسنجی سازی و هدایت مردم به ورطه ای بنام توافق نامعلوم هسته ای ادامه ی همان رویکرد ریاست جمهوری عالیجناب سرخ پوش است که دیده می شود. مثل سابق، اگر خفقان سازی ادامه پیدا کند و هیچ احترامی بر اقناع مردم قائل نباشد، قطعا پروژه ی تغییر بازهم اجرا خواهد شد.

نقدی که بر چنین رویکردی می توان گرفت اینست که بر فرض صحت ادعای معاون اول رئیس جمهور مبنی بر درصد بالای خوشحالی مردم، باید ضمیمه ی تعیین کننده ای بر این نظرسنجی گرفت.از یاد تئوری پردازان تعامل با دنیای مصطلح، نرود که مردم به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، رای دادند و خوشحالی مردم هم فقط به امید تحقق عینی بهبود شرایط اقتصادی است ولاغیر. پس 88درصد ذکر شده ممکن است در صورت عدم بهبود وضع موجود، به یک خطر برای دولت محترم به شمار آید.

اما در ظاهر ترس از 4درصد ها طوری ادامه دارد که وزیر ارشاد هم طی اقدامی تعویق اکران رستاخیز را امتیازی برای این طیف قرار داده که به گفته ی خود، جشن هسته ای را تحت الشعاع قرار ندهد. بازی معامله گرایانه با مسائل حساس فرهنگی و سیاسی خوی دیگر دولتمردان تدبیر است که از چشم هیچ مطالبه گر آگاهی مغفول نمانده است.

ب) همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تذکر فرموده اند، متن برجام باید مراحل قانونی را طی کرده و به تصویب برسد. هرچند که مجلس حق قانونی خود را بر قبول یا رد بخشی از متن را در اختیار دارد. اما عدم تصویب یعنی عدم رعایت مصالح و منافع ملی. لذا چنین حالتی، احتیاج به هیچ نظرسنجی رفراندوم گونه ندارد. هرچند که با رعایت مولفه های رفراندوم شفاف، قطعا رای به نفع مصالح کشور سوق پیدا خواهد کرد.

قرار دادن فرآیند قانونی نظام در مقابل عمل انجام شده، اولین انحرافی است که اینروزها از سوی دولتمردان تدبیر رقم خورده است. هاشمی رفسنجانی طی اظهارات اخیر خود گفته است: گرفتن حق انتخاب از مردم گناه بزرگی است. سوالی که باید نسبت به چنین اظهاری پرسید اینست که، حق کدام انتخاب؟ انتخابی که بر اساس مولفه های غیراصولی انجام شود یا انتخابی که شفافیت مصالح کشور را در اختیار باشد؟ همانطور که ذکر شد، خوشحالی ها فقط به دلیل امید برای بهبود شرایط اقتصادی است. گناه ناامید کردن امید مردم براساس یک تصمیم غیر اصولی، قطعا بزرگ تر از یک انتخاب توهمی می باشد.

  1. مهدی گفت:

    لطفا متن فونت سایت را کمی بزرگتر کنید.
    خیلی کوچیکه
    فاصله خطوط هم کمی بیشتر کنید بهتره
    یاحق