کد خبر: 30428تاریخ انتشار : ۴:۳۰:۴۶ - دوشنبه ۱۹ مرد ۱۳۹۴

جلسه تجلیل از خبرنگاران در سپاه ناحیه شهرستان فومن+تصاویر

خبرنگاران فومنی (1) خبرنگاران فومنی (2) خبرنگاران فومنی (3) خبرنگاران فومنی (4) خبرنگاران فومنی (5) خبرنگاران فومنی (6) خبرنگاران فومنی (7) خبرنگاران فومنی (8) خبرنگاران فومنی (9) خبرنگاران فومنی (10) خبرنگاران فومنی (11) خبرنگاران فومنی (12) خبرنگاران فومنی (13) خبرنگاران فومنی (14) خبرنگاران فومنی (15) خبرنگاران فومنی (16) خبرنگاران فومنی (17) خبرنگاران فومنی (18) خبرنگاران فومنی (19)