کد خبر: 30428تاریخ انتشار : 4:30:46 - دوشنبه 10 آگوست 2015

جلسه تجلیل از خبرنگاران در سپاه ناحیه شهرستان فومن+تصاویر

خبرنگاران فومنی (1) خبرنگاران فومنی (2) خبرنگاران فومنی (3) خبرنگاران فومنی (4) خبرنگاران فومنی (5) خبرنگاران فومنی (6) خبرنگاران فومنی (7) خبرنگاران فومنی (8) خبرنگاران فومنی (9) خبرنگاران فومنی (10) خبرنگاران فومنی (11) خبرنگاران فومنی (12) خبرنگاران فومنی (13) خبرنگاران فومنی (14) خبرنگاران فومنی (15) خبرنگاران فومنی (16) خبرنگاران فومنی (17) خبرنگاران فومنی (18) خبرنگاران فومنی (19)