کد خبر: 29995تاریخ انتشار : 3:32:33 - دوشنبه 3 آگوست 2015

گزارش تصویری نشست اصحاب هنر و رسانه با مدیر کل ارشاد استان گیلان

IMG_2085 IMG_2087 IMG_2092 IMG_2095 IMG_2099 IMG_2100 IMG_2101 IMG_2103 IMG_2106 IMG_2107 IMG_2109 IMG_2112 IMG_2114 IMG_2118 IMG_2119 IMG_2121 IMG_2123 IMG_2124 IMG_2125 IMG_2127 IMG_2129 IMG_2130 IMG_2134 IMG_2135 IMG_2138 IMG_2143 IMG_1995 IMG_1998 IMG_2000 IMG_2001 IMG_2002 IMG_2005 IMG_2006 IMG_2007 IMG_2008 IMG_2009 IMG_2010 IMG_2011 IMG_2012 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2019 IMG_2022 IMG_2023 IMG_2029 IMG_2030 IMG_2031 IMG_2032 IMG_2033 IMG_2035 IMG_2036 IMG_2037 IMG_2039 IMG_2043 IMG_2044 IMG_2046 IMG_2050 IMG_2054 IMG_2055 IMG_2056 IMG_2059 IMG_2061 IMG_2062 IMG_2072 IMG_2073 IMG_2075 IMG_2077 IMG_2082