کد خبر: 29289تاریخ انتشار : 9:52:07 - جمعه 17 جولای 2015

اختتامیه مراسم انس با قرآن کریم در اداره ارشاد فومن برگزار شد

DSCF2017DSCF2011 DSCF2019 DSCF2020DSCF2012 DSCF2025 DSCF2029 DSCF2032 DSCF2033 DSCF2044 DSCF2048 DSCF2057 DSCF2069 DSCF2071 DSCF2072 DSCF2074 DSCF2077 DSCF2079 DSCF2084 DSCF2093 DSCF2104 DSCF2109 DSCF2110 DSCF2112