کد خبر: 28635تاریخ انتشار : 17:38:17 - جمعه 10 جولای 2015

لحظاتی با معتکفین رمضانیه مسجد جامع شهرستان فومن/تصاویر

   

IMG_8216 IMG_8223 IMG_8224 IMG_8227 IMG_8229 IMG_8230 IMG_8234 IMG_8238 IMG_8240 IMG_8246 IMG_8249 IMG_8255 IMG_8267 IMG_8268 IMG_8269 IMG_8272 IMG_8273 IMG_8274 IMG_8275 IMG_8276 IMG_8279 IMG_8280 IMG_8282 IMG_8283 IMG_8284 IMG_8287 IMG_8290 IMG_8293 IMG_8296 IMG_8298 IMG_8299 IMG_8300 IMG_8301 IMG_8305 IMG_8307 IMG_8309 IMG_8312 IMG_8313 IMG_8316 IMG_8318 IMG_8324    IMG_8332IMG_8353IMG_8339IMG_8345 IMG_8357

  1. باسمه‌تعالی‌،مردمفومن‌مومن‌خوب‌هستند