کد خبر: 28554تاریخ انتشار : 16:04:24 - جمعه 10 جولای 2015

تصاویر حضور پرشور مردم فومن در راهپیمایی روز جهانی قدس

 

IMG_8055 IMG_8009 IMG_8011 IMG_8013 IMG_8017 IMG_8018 IMG_8020 IMG_8022 IMG_8027 IMG_8028 IMG_8029 IMG_8031 IMG_8034 IMG_8035 IMG_8036 IMG_8037 IMG_8038 IMG_8039 IMG_8041 IMG_8042 IMG_8043 IMG_8046 IMG_8047 IMG_8048 IMG_8049 IMG_8051 IMG_8052 IMG_8054 IMG_8055 IMG_8059 IMG_8060 IMG_8061 IMG_8062 IMG_8063 IMG_8065 IMG_8066 IMG_8067 IMG_8068 IMG_8070 IMG_8072 IMG_8073 IMG_8074 IMG_8075 IMG_8080 IMG_8081 IMG_8082 IMG_8083 IMG_8084 IMG_8086 IMG_8087 IMG_8088 IMG_8089 IMG_8090 IMG_8095 IMG_8096 IMG_8098 IMG_8100 IMG_8101 IMG_8102 IMG_8103 IMG_8104 IMG_8105 IMG_8106  IMG_8109IMG_8108