کد خبر: 28373تاریخ انتشار : 9:43:08 - چهار شنبه 8 جولای 2015

عکس های مراسم شب دوم احیای قدر در امامزاده میرزای فومن

IMG_7762 IMG_7765 IMG_7766 IMG_7767 IMG_7769 IMG_7770 IMG_7774 IMG_7780 IMG_7785 IMG_7787 IMG_7788 IMG_7789 IMG_7790 IMG_7791 IMG_7792 IMG_7793 IMG_7795 IMG_7797 IMG_7798 IMG_7800 IMG_7801 IMG_7803 IMG_7804 IMG_7805 IMG_7806 IMG_7807 IMG_7808 IMG_7809 IMG_7811 IMG_7813 IMG_7814 IMG_7815 IMG_7816