کد خبر: 28226تاریخ انتشار : 17:00:22 - سه شنبه 7 جولای 2015

عکس های بهاری از دژ تاریخی قلعه رودخان

Ghaleh-Rudkhan (1) Ghaleh-Rudkhan (2) Ghaleh-Rudkhan (3) Ghaleh-Rudkhan (4) Ghaleh-Rudkhan (5) Ghaleh-Rudkhan (6) Ghaleh-Rudkhan (7) Ghaleh-Rudkhan (8) Ghaleh-Rudkhan (9) Ghaleh-Rudkhan (10) Ghaleh-Rudkhan (11) Ghaleh-Rudkhan (12) Ghaleh-Rudkhan (13) Ghaleh-Rudkhan (14)