کد خبر: 26951تاریخ انتشار : ۲۱:۳۶:۰۳ - شنبه ۲۳ خرد ۱۳۹۴

یک تومانی رایج در رشت دوره ناصرالدین شاه قاجار+عکس

این اسکناس زمانی در رشت وبرخی از دیگر شهرها مورد استفاده بود که شعبه ای از بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۳۰۷قمری در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در آنها گشایش یافته بود.

این اسکناس زمانی در رشت وبرخی از دیگر شهرها مورد استفاده بود که شعبه ای از بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۳۰۷قمری در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در آنها گشایش یافته بود.

11041661_1626225630953239_4701490720093085188_n