کد خبر: 26951تاریخ انتشار : 21:36:03 - شنبه 13 ژوئن 2015

یک تومانی رایج در رشت دوره ناصرالدین شاه قاجار+عکس

این اسکناس زمانی در رشت وبرخی از دیگر شهرها مورد استفاده بود که شعبه ای از بانک شاهنشاهی ایران در سال 1307قمری در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در آنها گشایش یافته بود.

این اسکناس زمانی در رشت وبرخی از دیگر شهرها مورد استفاده بود که شعبه ای از بانک شاهنشاهی ایران در سال 1307قمری در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در آنها گشایش یافته بود.

11041661_1626225630953239_4701490720093085188_n