کد خبر: 26929تاریخ انتشار : ۲۰:۲۹:۲۵ - شنبه ۲۳ خرد ۱۳۹۴

شوخی آیت الله بهجت با کودک+عکس

فرزند آیت الله بهجت نقل می کنند: کنار بچه می نشست. انگشت های سبابه و میانی یک دستش را مثل پاهای کسی که قدم بزند،می گرفت و دستش را می برد سمت بچه و نشسته می گفت:«اومد،اومد،اومد،اومد…»/روضه نیوز

فرزند آیت الله بهجت نقل می کنند: کنار بچه می نشست. انگشت های سبابه و میانی یک دستش را مثل پاهای کسی که قدم بزند،می گرفت و دستش را می برد سمت بچه و نشسته می گفت:«اومد،اومد،اومد،اومد…»/روضه نیوز