کد خبر: 26746تاریخ انتشار : 13:45:12 - پنجشنبه 11 ژوئن 2015

همه مدال ها و افتخارات سجاد ماهپور قلعه رودخانی+تصاویر

 

 photo_2015-06-11_13-31-53photo_2015-06-11_13-31-52 photo_2015-06-11_13-31-54 photo_2015-06-11_13-31-56 photo_2015-06-11_13-31-57 photo_2015-06-11_13-31-59 photo_2015-06-11_13-32-00 photo_2015-06-11_13-32-01 photo_2015-06-11_13-32-03 photo_2015-06-11_13-32-04 photo_2015-06-11_13-32-05 photo_2015-06-11_13-32-06 photo_2015-06-11_13-32-08 photo_2015-06-11_13-32-09 photo_2015-06-11_13-32-10 photo_2015-06-11_13-32-11 photo_2015-06-11_13-32-12 photo_2015-06-11_13-32-14 photo_2015-06-11_13-32-15 photo_2015-06-11_13-32-16 photo_2015-06-11_13-32-17 photo_2015-06-11_13-32-18 photo_2015-06-11_13-32-19 photo_2015-06-11_13-32-20 photo_2015-06-11_13-32-22 photo_2015-06-11_13-32-23 photo_2015-06-11_13-32-24 photo_2015-06-11_13-32-25 photo_2015-06-11_13-32-26 photo_2015-06-11_13-32-27 photo_2015-06-11_13-32-29 photo_2015-06-11_13-32-30 photo_2015-06-11_13-32-32 photo_2015-06-11_13-32-35 photo_2015-06-11_13-32-36 photo_2015-06-11_13-32-38 photo_2015-06-11_13-32-39 photo_2015-06-11_13-32-42 photo_2015-06-11_13-32-43

  1. ماشااله به عکاسش … تو عکسا پیداست

  2. سلام بهت تبریک میگم افتخار قهرمان روداری موفق و موید باشید انشالا همیشه موفق میشی توکل برخدا و تلاش اینارو ماشالا چقدرمدال روداری افرین خوب تلاش کردی اومیدوارم موفق بشی منم مث تودوو میدانم 100 و200 و پرش طولم و