کد خبر: 26660تاریخ انتشار : 12:09:35 - پنجشنبه 11 ژوئن 2015

گزارش تصویری از بازار دام فومن

IMG23335618 IMG23340186 IMG23340435 IMG23340779 IMG23341013 IMG23341069 IMG23341134 IMG23341525 IMG23341580 IMG23341640 IMG23342108 IMG23342168 IMG23342239 IMG23342301 IMG23342402