کد خبر: 26494تاریخ انتشار : 22:54:14 - شنبه 6 ژوئن 2015

گزارش تصویری از مناظره میرقیوم‌نیا و زادبر در مسجد جامع فومن

IMG_6057 IMG_6058 IMG_6060 IMG_6062 IMG_6063 IMG_6070 IMG_6071 IMG_6074 IMG_6076 IMG_6077 IMG_6079 IMG_6080 IMG_6086 IMG_6087 IMG_6089
IMG_6089
IMG_6094 IMG_6096 IMG_6101 IMG_6103 IMG_6105 IMG_6106 IMG_6110 IMG_6112 IMG_6114 IMG_6117 IMG_6119 IMG_6122 IMG_6125 IMG_6128 IMG_6130 IMG_6132 IMG_6135 IMG_6137 IMG_6138 IMG_6141 IMG_6143 IMG_6144 IMG_6146 IMG_6148 IMG_6149 IMG_6155 IMG_6156 IMG_6157 IMG_6162 IMG_6165 IMG_6176 IMG_6179 IMG_6182 IMG_6185 IMG_6187 IMG_6189 IMG_6199 IMG_6207 IMG_6210 IMG_6217 IMG_6218 IMG_6222 IMG_6227 IMG_6233 IMG_6240 IMG_6245 IMG_6259 IMG_6263 IMG_6267 IMG_6271 IMG_6272 IMG_6273 IMG_6306 IMG_6317 IMG_6321 IMG_6325 IMG_6346 IMG_6357 IMG_6359 IMG_6362 IMG_6371 IMG_6396 IMG_6398 IMG_6399 IMG_6400 IMG_6403 IMG_6404 IMG_6406

  1. نام شما گفت:

    نتيجه چي شد؟؟؟؟