کد خبر: 26154تاریخ انتشار : 16:36:35 - چهار شنبه 3 ژوئن 2015

گزارش تصویری از افتتاحیه پل فلزی روستای فوشه

      

پل فوشه (15)پل فوشه (2)پل فوشه (3)پل فوشه (4)پل فوشه (5)پل فوشه (6)پل فوشه (7)پل فوشه (8)پل فوشه (9)پل فوشه (10)پل فوشه (11)پل فوشه (12)پل فوشه (13)پل فوشه (14) پل فوشه (16) پل فوشه (17) پل فوشه (18) پل فوشه (19)   پل فوشه (22)پل فوشه (20)پل فوشه (21) پل فوشه (23) پل فوشه (24) پل فوشه (25) پل فوشه (26)  پل فوشه (28)پل فوشه (27) پل فوشه (29) پل فوشه (30)  پل فوشه (32)پل فوشه (31) پل فوشه (33) پل فوشه (34) پل فوشه (35) پل فوشه (36) پل فوشه (37) پل فوشه (38) پل فوشه (39) پل فوشه (40) پل فوشه (41) پل فوشه (42) پل فوشه (43) پل فوشه (44)

  1. ناشناس گفت:

    این چه مسخره بازی بود