کد خبر: 26070تاریخ انتشار : 7:57:32 - چهار شنبه 3 ژوئن 2015

گزارش تصویری از جشن نیمه شعبان در فومن

 

  IMG_5705IMG_5703IMG_5704 IMG_5709 IMG_5711 IMG_5716 IMG_5717 IMG_5720 IMG_5721 IMG_5723 IMG_5725 IMG_5727 IMG_5729 IMG_5732 IMG_5733 IMG_5735 IMG_5737 IMG_5739 IMG_5740 IMG_5741 IMG_5743 IMG_5744 IMG_5746 IMG_5747 IMG_5749 IMG_5751 IMG_5754 IMG_5755 IMG_5763 IMG_5765 IMG_5766 IMG_5769 IMG_5770 IMG_5771 IMG_5772 IMG_5778 IMG_5781 IMG_5782 IMG_5784 IMG_5785 IMG_5786 IMG_5788 IMG_5789 IMG_5790 IMG_5791 IMG_5792 IMG_5793 IMG_5794 IMG_5796 IMG_5797 IMG_5798 IMG_5801

  1. خسته نباشيد و پيوسته باشيد