کد خبر: 25988تاریخ انتشار : 12:28:31 - دوشنبه 1 ژوئن 2015

گزارش تصویری از دیدار شهرداری فومن و شهید کریمی جویبار

juybar-shahrdari (1) juybar-shahrdari (2) juybar-shahrdari (3) juybar-shahrdari (4) juybar-shahrdari (5) juybar-shahrdari (6) juybar-shahrdari (7) juybar-shahrdari (8) juybar-shahrdari (9) juybar-shahrdari (10) juybar-shahrdari (11) juybar-shahrdari (12) juybar-shahrdari (13) juybar-shahrdari (14) juybar-shahrdari (15) juybar-shahrdari (16) juybar-shahrdari (17) juybar-shahrdari (18) juybar-shahrdari (19) juybar-shahrdari (20) juybar-shahrdari (21) juybar-shahrdari (22) juybar-shahrdari (23) juybar-shahrdari (24) juybar-shahrdari (25) juybar-shahrdari (26) juybar-shahrdari (27) juybar-shahrdari (28) juybar-shahrdari (29) juybar-shahrdari (30) juybar-shahrdari (31) juybar-shahrdari (32) juybar-shahrdari (33) juybar-shahrdari (34) juybar-shahrdari (35) juybar-shahrdari (36) juybar-shahrdari (37)