کد خبر: 25921تاریخ انتشار : 17:24:42 - یکشنبه 31 مه 2015

ماسوله برایمان حکم بن بست بهشتی را دارد

ماسوله ، برای هر کسی که از آن یک بار بازدید کرده است حکم بن بست بهشتی را دارد. معماری ماسوله، مهمترین جاذبه توریستی این شهر است ، زمانی که بر روی خانه هایش قدم میزنید حس زندگی سالم را از نزدیک لمس میکنید. خانه ها به طور ماهرانه ای به صورت پلکانی بنا شده […]

ماسوله ، برای هر کسی که از آن یک بار بازدید کرده است حکم بن بست بهشتی را دارد.

معماری ماسوله، مهمترین جاذبه توریستی این شهر است ، زمانی که بر روی خانه هایش قدم میزنید حس زندگی سالم را از نزدیک لمس میکنید.

خانه ها به طور ماهرانه ای به صورت پلکانی بنا شده اند و بیشتر دو طبقه می باشند. سقف یک خانه، حیاط خانه دیگری است که این سبک خانه سازی، سبک معماری در روستاهای ایران در دوران ساسانی است.آمیختن فرهنگ های سه گانه طالش، ترکی و گیلکی از یک سو و طبیعت سه گانه جنگل، مرتع و کوهستان از سوی دیگر، فرهنگ و تمدن خاصی را به وجود آورده که اولین نمایه آن را می توان در زبان، لباس و شیوه تغذیه جستجو کرد.

IMG_5430 IMG_5435 IMG_5440 IMG_5444 IMG_5445 IMG_5447 IMG_5449 IMG_5451  IMG_5453IMG_5452 IMG_5455 IMG_5457 IMG_5461 IMG_5462 IMG_5464 IMG_5465 IMG_5466 IMG_5470 IMG_5481 IMG_5485 IMG_5486 IMG_5487 IMG_5489 IMG_5491 IMG_5492  IMG_5496IMG_5495 IMG_5498  IMG_5504IMG_5502 IMG_5506  IMG_5509IMG_5507 IMG_5513 IMG_5514 IMG_5516 IMG_5518 IMG_5520 IMG_5521 IMG_5522 IMG_5523 IMG_5524 IMG_5525  IMG_5528 IMG_5531 IMG_5533 IMG_5539IMG_5526 IMG_5543 IMG_5544 IMG_5545  IMG_5551 IMG_5557IMG_5547